Het effect van chemische stoffen op het menselijk lichaam is een paper

De innovatieve industrie gebruikt tienduizenden ontvlambare en snelle stoffen. De parameters van gassen en vloeistoffen in de kracht van cases worden perfect herkend en gedocumenteerd. Daarom is de identificatie van bedreigingen die voortvloeien uit hun aanwezigheid in de loop van het werk vrij eenvoudig. De situatie stopt met meer gevaarlijke kracht in het geval van het verplaatsen, opslaan of verwerken van losse materialen. In veel gevallen zijn schijnbaar onschadelijke stoffen zoals meel, hout, suiker, cacao, aluminium of documenten in wezen gevaarlijke explosieve bedreigingen.

Industriële centrale stofzuiginstallaties worden gebruikt om bezonken stof van parketvloeren, gladde oppervlakken en de constructie van gereedschappen en hallen te behandelen. Het heeft een hygiëneplan in de werkende flat die op het plan aanwezig is, inclusief dezelfde bescherming van werkende mensen en machines en gereedschappen tegen de destructieve invloed van stof, in de huidige dreiging van secundaire explosies. Elk bedrijf dat industriële installaties uitvoert, moet & nbsp; installatie uitvoeren in overeenstemming met de huidige normen die zijn geïntroduceerd in de installatie van de richtlijn & alfastx.

De belangrijke taak van centraal stofzuigen:- bescherming van de gezondheid en het leven van mensen die in een kamer rondlopen van de destructieve effecten van stof.- bescherming van machines en toebehoren tegen storingen als gevolg van stofinterferentie;- bescherming van de constructie van vrouwen die de activiteit uitoefenen tegen de gevolgen van ongecontroleerde pollenuitbarsting.

Let op - explosiegevaarIn het geval van ontvlambare of explosieve stoffen, gassen, stof, vloeibare dampen of hybride mengsels, zoals tijdens het stofzuigen, bestaat er een aanzienlijk risico van een ongecontroleerde explosie. Dit fenomeen zal waarschijnlijk resulteren in de vernietiging van de stofverwijderingseenheid evenals de gehele eenheid. Volgens statistieken worden filtratie-eenheden en cyclonen ingedeeld in de groep apparaten met een hoog ontploffingsgevaar.

Centraal stofzuigen en explosieve veiligheidZoals hierboven vermeld, zijn de belangrijkste taken van het centrale stofzuigsysteem het verminderen van het risico van secundaire ontploffing door het verwijderen van de zogenaamde reststof. Deze oplossing maximaliseert aan de ene kant de explosieve en brandveiligheid van de unit, de volgende maakt het mogelijk de kosten in verband met het afstemmen van de procesinstallatie op de vereisten van de ATEX-richtlijn te beperken. Daarom moet worden opgemerkt dat in het geval van brandbaar en explosief stof, de installatie van centraal stofzuigen moet voldoen aan de strenge eisen van de ATEX-richtlijn.