Het blussen van een vuur met schuim

Tijdens pogingen om vuur te doven, bereiken veel mensen reflexief water. Dit is ook het gemakkelijkste en meest significante blusmiddel. Brandweerlieden, specialisten in brandbestrijding, beslissen er echter niet altijd over. Het kiezen van het blusmiddel wil van het bruiningsmateriaal.

SchuimbestrijdingSchuimbrand blust goed onder andere tijdens branden van ontvlambare vloeistoffen zoals benzine of alcohol. Je kunt de brandende alkalimetalen of elektrische installaties niet met schuim doven, en al dat spreekt met water. Op hun beurt hebben de bluspoeders het hoogste gebruik.De relaties uit uw magazijn kunnen worden gebruikt om bijna alle belangrijke materialen te doven. Blusgassen, waarvan kooldioxide de meest populaire is, zijn goed in het blussen van kolenbranden, cokes en zwavel en metalen zoals kalium, natrium, calcium, ijzer en zink. Water daarentegen voldoet perfect aan onze positie in contact met brandende organische vaste lichamen, zoals bewijsmateriaal van hout, papier, kolen en stro.

Stoombrandblusmiddelen of stoom als brandblusmethodeEen vergelijkbaar leven als water is stoom als een blusmiddel. Dat leven gegeven in het succes van het verbranden van deze enige materialen. Het belangrijkste verschil tussen stoom en water is dat het water op een onbekende plaats kan worden herplant en de stoom alleen in gescheiden ruimtes met een cilinderinhoud van niet meer dan 500 vierkante meter. In de ruimere appartementen ziet de stoombediening er inefficiƫnt uit. Het is niet alleen kennis van blusmiddelen die geschikt zijn voor verre stoffen, maar ook de regels om ze te bezetten en ze te dienen op het gebied van vuur voor goede blusbranden.