Gastronomie technologie vistest

De ATEX-richtlijn, ook bekend als de nieuwe exit-richtlijn, is een document waarvan het belangrijke doel is om de wetten van de lidstaten van de Europese Unie te harmoniseren binnen het bereik van beveiligingssystemen en apparaten die worden gebruikt in oppervlakken met een risico op methaan- of kolenstofexplosie.

Allereerst definieert dit principe de belangrijkste veiligheidseisen, brede productreeksen en manieren om samenwerking met de basisveiligheidseisen aan te tonen.In principe spelen Europese normen een grote rol, die in detail de technische manieren beschrijven om de naleving van veiligheidseisen aan te tonen. Volgens de regel dat het resultaat samenvalt met de waarde, wordt de samenwerking met de essentiƫle veiligheidseisen verondersteld.Algemene atex-eisen voor apparatuur en beveiligingsmethoden die worden gebruikt in mogelijk explosieve atmosferen zijn te vinden in bijlage II van de richtlijn. We hebben het over algemene vereisten, de selectie van materialen, ontwerp en vorm, mogelijke ontstekingsbronnen, gevaren die voortvloeien uit externe activiteiten, vereisten voor veiligheidsapparatuur en integratie van vereisten die de systeemveiligheid waarborgen.Zoals aanbevolen, moet de fabrikant eraan denken om de vorming van een explosieve atmosfeer door schalen en beveiligingssystemen te voorkomen, om de ontbranding van een explosieve atmosfeer te voorkomen, om de explosie te onderdrukken of te beperken.Denemarken en beveiligingssystemen moeten uiteraard worden gebouwd om explosiegevaar goed te voorkomen. Ze moeten technische kennis zijn die met wetenschap wordt verondersteld. En de zijkanten en componenten van de apparaten moeten stabiel en in overeenstemming met de informatie van de fabrikant werken.Alle apparatuur, verdedigingssysteem en apparatuur moeten CE-gemarkeerd zijn.Materialen die worden gebruikt voor de installatie van apparatuur of beveiligingssystemen mogen niet brandbaar zijn. Er kan geen reactie zijn tussen hen en het weer dat een potentiƫle explosie kan veroorzaken.Gerechten en beschermende maatregelen mogen geen letsel of nieuwe verwondingen veroorzaken. Ze moeten ervoor zorgen dat het product niet teveel koorts en straling veroorzaakt. Ze kunnen geen elektrische gevaren veroorzaken, maar ze kunnen geen gevaarlijke situaties veroorzaken.