Elektrische lading fysica

De taak van elektrostatische aarding is gebaseerd op het verminderen van het risico van explosie van brandbare stoffen aan het einde van de elektrostatische vonk. Het wordt het meest gebruikt bij het transport en de verwerking van ontvlambare gassen, poeders en vloeistoffen.

Elektrostatische aarding kan een andere vorm verwachten. De meest praktische en enigszins complexe modellen geven aardingsklem en kabel. Meer geavanceerde en dure technologie zijn uitgerust met het beschermingssysteem grond waardoor het is toegestaan ​​te transporteren of verdelen van het product, indien gemalen was aangesloten op de juiste manier.

Elektrostatische aardingen zijn meestal nuttig tijdens het laden of lossen van tankwagons en tankwagens, tanks, vaten, zogenaamde big-bags of elementen van procesinstallaties.

Het succes van het vullen of legen van tanks met een nieuwe inhoud (bijv. Tanks met poeders, korrels, vloeistoffen kan gevaarlijke elektrostatische ladingen veroorzaken. De bron van hun vorming is waarschijnlijk ook het mengen, pompen of sproeien van ontvlambare stoffen. Elektrische ladingen worden gecreëerd door contact of vrijgave van individuele deeltjes. De hoeveelheid elektrische lading hangt af van de elektrostatische eigenschappen van de oppervlakken die met elkaar in contact komen. In het succes van dichtbij en plotseling contact met een grond of ongeladen voorwerp, kan een korte stroompuls worden gegenereerd, die zal worden blootgesteld in de huiden van de vonk.Gebrek aan zorg voor vonkontlading kan het gas- en luchtmengsel doen ontbranden, wat een explosie of een gevaarlijke explosie betekent. Elektrostatische aarding elimineert het explosiegevaar als gevolg van gecontroleerde ontlading van elektrostatische ladingen.