Brandgevaarlijke zone

Er zijn veel plaatsen waar er zeer veel bedreigingen voor het leven en de menselijke gezondheid zijn. Schijnbaar veilige plaatsen die zich in hun stad vestigen, verstoken van bepaalde beveiligingssystemen, kunnen een bedreiging voor de bevolking vormen.

Een dergelijke bedreiging zijn zeker benzinestations, technische gasdepots, verschillende soorten verkoopplaatsen en de kunst van pyrotechnische materialen, om nog maar te zwijgen van militaire installaties, die zich vaak in nabijgelegen steden bevinden.Elk van de genoemde instellingen, belangrijk in hun eigen steden, heeft een meetbaar niveau van gevaar voor stedelijke mensen, hoewel het in zekere zin is geïndiceerd voor het goed functioneren van de algemene bevolking. Op het risicobeperkende punt nemen de relevante services speciale stappen om het beveiligingsniveau rond deze velden te verhogen.Het beveiligen van dergelijke plaatsen wordt gereguleerd door speciale voorschriften, die ook onder het niveau van de implementatie van investeringen vallen in een fabriek die een gevaar vormt wanneer deze in de tijd is die wordt gespeeld. Een bijzonder prestigieus probleem wordt gespeeld door gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, die moeten worden aangepakt door zowel werknemers als klanten die worden bediend door "gevaarlijke" bedrijven.Bijzondere aandacht wordt besteed aan tankstations in de huidige bezetting, die in bijna alle steden zijn ingeschreven. Op de stations komt veel ontvlambare brandstof vrij, wat als gevolg van een brand tot een ernstige explosie kan leiden. Daarom is het gebruik van explosiegevaarlijke zones duur in het veiligheidssysteem. Deze oppervlakken zijn onderworpen aan strengere beveiligingsregimes. Open vuur is daar verboden. Let bij het bedienen van een tankstation speciaal op de brandvoorschriften, want iedereen, zelfs het kleinste incident, kan een explosie veroorzaken die de gezondheid en veel mensen in gevaar kan brengen.